Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Registrikood: 10057662
Tunnistuse nr. L008
Tunnistuse kuupäev: 10.06.2013 (Esmane akred. 05.06.1998)
Tunnistus kehtib kuni: 09.06.2018

Kontaktandmed
Aadress Marja 4d 10617 Tallinn
Kontaktisik Eve Usin
Telefon 6 112 907
Faks 6 112 901
E-post eve.usin@klab.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Keskkonna, toiduainete, gaaside, naftasaaduste ja vedelkütuste proovivõtt ja analüüsid, kaubakoguste mõõtmine, sisekliima parameetrite mõõtmine ja pinnase geotehnilised katsed

Täpne akrediteerimisala
Lisa 1 Tallinn (keskkonnakeemia); lisa 2 Tallinn (õhuanalüüsid); lisa 3 Tallinn (toiduainete analüüsid); lisa 4 Tallinn (Naftasaaduste ja kütuste analüüsid); lisa 5 Tallinn (mikrobioloogia katsed); lisa 6 Tallinn (geotehnilised katsed); lisa 7 Virumaa filiaal; lisa 8 Tartu filiaal; lisa 9 Pärnu filiaal; lisa 10 koguste mõõtmine. L008-LISA1; L008-LISA2; L008-LISA3; L008-LISA4; L008-LISA5; L008-LISA6; L008-LISA7; L008-LISA8; L008-LISA9; L008-LISA10 L008-LISA8LA; L008-LISA8B; L008-LISAA; L008-LISAB; L008-LISAC; L008-LISAD; L008-LISAE; L008-LISAF; L008-LISAG; L008-LISAH; L008-LISA2A;