Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Registrikood: 12760791
Tunnistuse nr. L009
Tunnistuse kuupäev: 15.11.2017
Tunnistus kehtib kuni: 14.01.2019

Kontaktandmed
Aadress Kreutzwaldi 48A, 51006 Tartu
Kontaktisik Aime Lokk
Telefon 738 7727
Faks 738 7724
E-post aime.lokk@epj.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Piimaanalüüsid

Täpne akrediteerimisala
L009