Eesti Kohtuekspertiisi Instituut
Registrikood: 70003572
Tunnistuse nr. L127
Tunnistuse kuupäev: 14.02.2013 (Esmane akred. 14.02.03)
Tunnistus kehtib kuni: 13.02.2018

Kontaktandmed
Aadress Tervise 30 Tallinn 13419
Kontaktisik Merike Rump
Telefon 6 636 620
Faks 6 636 605
E-post merike.rump@ekei.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Toksikoloogia, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete, lasujääkide ja elektronmikroskoopia, DNA, sõrmejälgede, jalatsijälgede, võltsingukahtlusega rahade, käekirja ning infotehnoloogia valdkondades

Täpne akrediteerimisala
L127