Enefit Kaevandused AS Kesklabor
Registrikood: 10032389
Tunnistuse nr. L133
Tunnistuse kuupäev: 01.10.2017 (Esmane akred. 31.03.03)
Tunnistus kehtib kuni: 30.03.2018

Kontaktandmed
Aadress Hobuseraua 19 Kohtla-Järve 31027
Kontaktisik Tatjana Shishkovskaja
Telefon 336 4553
Faks 336 4517
E-post tatiana.shishkovskaya@energia.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Põlevkivi keemilised analüüsid ja töökeskkonna analüüsid

Täpne akrediteerimisala
L133