Metrex Mõõtekeskus OÜ
Registrikood: 10644193
Tunnistuse nr. K011
Tunnistuse kuupäev: 03.07.2018
Tunnistus kehtib kuni: 14.08.2021

Kontaktandmed
Aadress Riia mnt 269, Pärnu 80023
Kontaktisik Mati Orav
Telefon 4 429 098
Faks 4 437 314
E-post metrex.mootekeskus@gmail.com

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Massi, pikkuse, rõhu, temperatuuri, mahu ja jõu mõõtevahendite kalibreerimine

Täpne akrediteerimisala
K011