Metrex Mõõtekeskus OÜ
Registrikood: 10644193
Tunnistuse nr. K011
Tunnistuse kuupäev: 15.08.2016 (Esmane akred. 12.11.01)
Tunnistus kehtib kuni: 14.08.2021

Kontaktandmed
Aadress Riia mnt 269 Pärnu 80023
Kontaktisik Mati Orav
Telefon 4 429 098
Faks 4 437 314
E-post metrex@hot.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Massi, mahu, pikkuse, rõhu ja temperatuuri mõõtevahendite kalibreerimine

Täpne akrediteerimisala
K011