Inspecta Estonia OÜ
Registrikood: 10543517
Tunnistuse nr. I002
Tunnistuse kuupäev: 10.10.2014
Tunnistus kehtib kuni: 09.10.2019

Kontaktandmed
Aadress Teaduspargi 8 Tallinn 12618
Kontaktisik Tõnu Roosaar
Telefon 6 599 470
Faks 6 599 479
E-post estonia@inspecta.com

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Surveseadmete, masinate ning gaasi- ja elektripaigaldiste audit, mõõtevahendite taatlemine ja transporditavate surveseadmete vastavushindamine (tüüp A)

Täpne akrediteerimisala
I002_1 I002_2 I002_3