Inspecta Estonia OÜ
Registrikood: 10543517
Tunnistuse nr. PC005
Tunnistuse kuupäev: 23.08.2018
Tunnistus kehtib kuni: 04.04.2023

Kontaktandmed
Aadress Teaduspargi 8, Tallinn 12618
Kontaktisik Tõnu Roosaar
Telefon 6 599 470
Faks 6 599 479
E-post estonia@inspecta.com

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Ehitustoodete, surveseadmete, lihtsate surveanumate, liftide, keevitusprotsesside, küttegaasi põletavate seadmete ning elektromagnetilise ühilduvuse sertifitseerimine ja vastavushindamine

Täpne akrediteerimisala
PC005_1 PC005_2 PC005_3