Analiit-AA OÜ
Registrikood: 10303836
Tunnistuse nr. PC007
Tunnistuse kuupäev: 23.08.2016
Tunnistus kehtib kuni: 22.08.2021

Kontaktandmed
Aadress Pähklimäe tn 8, Maardu 74114
Kontaktisik Deniss Viks
Telefon 6 006 097
Faks 6 006 111
E-post mail@analiit.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Vedelkütuste sertifitseerimine

Täpne akrediteerimisala
PC007