Tartu Ülikooli Katsekoda
Registrikood: 74001073
Tunnistuse nr. L151
Tunnistuse kuupäev: 03.11.2013
Tunnistus kehtib kuni: 02.11.2018

Kontaktandmed
Aadress Ülikooli 18, Tartu
Kontaktisik Maarja-Liisa Oldekop
Telefon 737 6034
Faks 737 5264
E-post katsekoda@ut.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Keemilised analüüsid, töökeskkonnaalased mõõtmised, meditsiiniseadmete katsetused ja gammaspektromeetria

Täpne akrediteerimisala
L151