Tallinna Tehnikaülikooli Mehaanika ja Metroloogia Labor
Registrikood: 74000323
Tunnistuse nr. L027
Tunnistuse kuupäev: 31.01.2018
Tunnistus kehtib kuni: 11.08.2020

Kontaktandmed
Aadress Ehitajate tee 5 Tallinn 19086
Kontaktisik Priidu Peetsalu
Telefon 6 203 342
Faks 6 203 196
E-post priidu.peetsalu@ttu.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Toodete ja materjalide katsetamine

Täpne akrediteerimisala
L027