Tallinna Tehnikaülikooli Sertifitseerimisasutus
Registrikood: 74000323
Tunnistuse nr. PC017
Tunnistuse kuupäev: 15.06.2014 (Esmane akredit. 09.07.04)
Tunnistus kehtib kuni: 14.06.2019

Kontaktandmed
Aadress Ehitajate tee 5 Tallinn 19086
Kontaktisik Tanel Tuisk
Telefon 6 202 450
Faks 6 202 020
E-post ca@ttu.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Ehitustoodete ja -materjalide vastavushindamine

Täpne akrediteerimisala
PC017 PC017_tunnistus