Linda Nektar AS
Registrikood: 10211034
Tunnistuse nr. E053
Tunnistuse kuupäev: 23.01.2019
Tunnistus kehtib kuni: 22.01.2021

Kontaktandmed
Aadress Valga mnt. 4, Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond 66407
Kontaktisik Kadri Rauba
Telefon 529 5769
Faks 785 5768
E-post info@lindanektar.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Aktsiisikaubana koguse ja etanooli sisalduse mõõtmine

Täpne akrediteerimisala