Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut
Registrikood: 74001073
Tunnistuse nr. L179
Tunnistuse kuupäev: 14.12.2015
Tunnistus kehtib kuni: 13.12.2020

Kontaktandmed
Aadress Mäealuse 14, Tallinn 12618
Kontaktisik Tuuli Levandi
Telefon 6 718 928
Faks 6 718 900
E-post tuuli.levandi@ut.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Veekeemia, merebioloogia ja ihtüoloogia valdkond

Täpne akrediteerimisala
L179