Metrex Mõõtekeskus OÜ
Registrikood: 10644193
Tunnistuse nr. I041
Tunnistuse kuupäev: 03.07.2018
Tunnistus kehtib kuni: 14.08.2021

Kontaktandmed
Aadress Riia mnt 269, Pärnu 80023
Kontaktisik Mati Orav
Telefon 4 429 098
Faks 4 437 314
E-post metrex.mootekeskus@gmail.com

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Massi-, pikkuse- ja mahu mõõtevahendite taatlus ja mitteautomaatkaalude vastavushindamine (tüüp A)

Täpne akrediteerimisala
I041 Lisa I, I041 Lisa II