Atria Eesti AS
Registrikood: 10050720
Tunnistuse nr. L190
Tunnistuse kuupäev: 30.01.2017
Tunnistus kehtib kuni: 29.01.2022

Kontaktandmed
Aadress Metsa 19, Valga 68206
Kontaktisik Jekaterina Kurganova
Telefon 767 9911
Faks 767 9901
E-post Labor@atria.com

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Liha ja lihatoodete ning vee analüüsid

Täpne akrediteerimisala
L190