Pärnu Haigla SA
Registrikood: 90004527
Tunnistuse nr. L197
Tunnistuse kuupäev: 18.06.2017 (Esmane akred. 05.09.2007)
Tunnistus kehtib kuni: 17.06.2022

Kontaktandmed
Aadress Ristiku 1 Pärnu 80044
Kontaktisik Ruth Pulk
Telefon 4 473 570
Faks 4 473 102
E-post PulkR@ph.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Kliinilise keemia, hematoloogia, mikrobioloogia, molekulaardiagnostika ja immunoloogia analüüsid (ISO 15189)

Täpne akrediteerimisala
L197