Saybolt Eesti AS
Registrikood: 10175396
Tunnistuse nr. L074
Tunnistuse kuupäev: 25.10.2017
Tunnistus kehtib kuni: 24.10.2022

Kontaktandmed
Aadress Veose 9, Maardu 74115
Kontaktisik Tiit laur
Telefon 616 1161
Faks 616 1162
E-post saybolt.estonia@corelab.com

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Vedelkütuste parameetrite ja koguste mõõtmine

Täpne akrediteerimisala
L074