Elin OÜ
Registrikood: 10052831
Tunnistuse nr. L204
Tunnistuse kuupäev: 25.04.2013 (Esmane akred. 25.04.08)
Tunnistus kehtib kuni: 24.04.2018

Kontaktandmed
Aadress Riia mnt 87 Pärnu 80019
Kontaktisik Andres Saukas
Telefon 4 473 671
Faks 4 432 550
E-post info@elin.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Elektripaigaldiste parameetrite mõõtmine

Täpne akrediteerimisala
L204