Elin OÜ
Registrikood: 10052831
Tunnistuse nr. L204
Tunnistuse kuupäev: 17.02.2020
Tunnistus kehtib kuni: 24.04.2023

Kontaktandmed
Aadress Riia mnt 87, Pärnu 80019
Kontaktisik Andres Saukas
Telefon 58112478, 4473671
Faks
E-post info@elin.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Elektripaigaldiste ja valgustatuse mõõtmised

Täpne akrediteerimisala
L204