Indikaator MEF OÜ
Registrikood: 10288350
Tunnistuse nr. L209
Tunnistuse kuupäev: 17.07.2018
Tunnistus kehtib kuni: 16.07.2023

Kontaktandmed
Aadress Riia mnt 136B, Tartu 51014
Kontaktisik Enn Magnus
Telefon 739 0194
Faks 748 6544
E-post info@indimef.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Elektripaigaldiste parameetrite ja valgustatuse mõõtmine

Täpne akrediteerimisala
L209