Bureau Veritas Eesti OÜ
Registrikood: 10459567
Tunnistuse nr. PC021
Tunnistuse kuupäev: 22.01.2018
Tunnistus kehtib kuni: 15.06.2019

Kontaktandmed
Aadress Tartu mnt 24-22, Tallinn 10115
Kontaktisik Tiit Hindreus
Telefon 667 6610
Faks 667 6611
E-post Tiit.Hindreus@ee.bureauveritas.com

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Ehitustoodete ja keevitusprotsesside sertifitseerimine

Täpne akrediteerimisala
PC021 lisa 1 PC021 lisa 2