TT Labor OÜ
Registrikood: 10513924
Tunnistuse nr. L063
Tunnistuse kuupäev: 28.11.2016
Tunnistus kehtib kuni: 27.11.2021

Kontaktandmed
Aadress Kärkna, Tartu vald 60503
Kontaktisik Tiina Ader
Telefon 749 7125
Faks 749 7125
E-post lab@ttlabor.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Vedelkütuste analüüs ja koguste mõõtmine

Täpne akrediteerimisala
L063