Ühinenud Depood AS
Registrikood: 10786869
Tunnistuse nr. L247
Tunnistuse kuupäev: 19.02.2018
Tunnistus kehtib kuni: 18.02.2023

Kontaktandmed
Aadress Kauba 3a, Tallinn 11312
Kontaktisik Alan Pikk
Telefon 63 100 074; 56 844 9
Faks
E-post alan.pikk@edel.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Mittepurustav katsetamine

Täpne akrediteerimisala
L247