TTÜ Meresüsteemide Instituudi Mereökoloogia labor
Registrikood: 74000524
Tunnistuse nr. L257
Tunnistuse kuupäev: 20.06.2018
Tunnistus kehtib kuni: 02.01.2019

Kontaktandmed
Aadress Akadeemia tee 15A, Tallinn 12618
Kontaktisik Inga Lips
Telefon 6 204 306
Faks 6 204 301
E-post inga.lips@msi.ttu.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Mere- ja pinnavee füüsikaliste,keemiliste ja bioloogiliste omaduste mõõtmine ja merevee proovivõtt

Täpne akrediteerimisala
L257