Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Registrikood: 10057662
Tunnistuse nr. V003
Tunnistuse kuupäev: 20.03.2017
Tunnistus kehtib kuni: 19.03.2022

Kontaktandmed
Aadress Marja 4d, Tallinn 10617
Kontaktisik Urmas Muinasmaa
Telefon 6 112 907
Faks 6 112 901
E-post info@klab.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Kasvuhoonegaaside heitkoguste aruannete tõendamine

Täpne akrediteerimisala
V003