Moe Õllevabrik OÜ
Registrikood: 12735830
Tunnistuse nr. E260
Tunnistuse kuupäev: 05.12.2019
Tunnistus kehtib kuni: 04.12.2021

Kontaktandmed
Aadress Moe küla, Tapa vald, Lääne Viru maakond, 45005
Kontaktisik Liisa Luhaste
Telefon 53 230 151
Faks
E-post info@muddis.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Aktsiisikaubana alkoholi koguse ja etanooli sisalduse mõõtmine

Täpne akrediteerimisala