Caleb Brett Eesti OÜ
Registrikood: 10509147
Tunnistuse nr. K028
Tunnistuse kuupäev: 09.11.2016
Tunnistus kehtib kuni: 08.11.2021

Kontaktandmed
Aadress Linnamäe 25, Tallinn, Harju maakond, 13912
Kontaktisik Aleksandr Zlobin
Telefon 502 5793
Faks 6 379 316
E-post its.eesti@anet.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Mõõtemahutite kalibreerimine

Täpne akrediteerimisala
K028