Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Registrikood: 10057662
Tunnistuse nr. PT02
Tunnistuse kuupäev: 16.05.2018
Tunnistus kehtib kuni: 15.05.2023

Kontaktandmed
Aadress Marja 4d, Tallinn 10617
Kontaktisik Urmas Muinasmaa
Telefon 6 112 907
Faks
E-post urmas.muinasmaa@klab.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Võrdluskatsete korraldamine vee ja reoveesette keemilise analüüsi valdkonnas

Täpne akrediteerimisala
PT02