Terviseamet
Registrikood: 70008799
Tunnistuse nr. M004
Tunnistuse kuupäev: 30.06.2019
Tunnistus kehtib kuni: 29.06.2024

Kontaktandmed
Aadress Paldiski mnt 81, Tallinn 10617
Kontaktisik Külli Rae
Telefon 6 943 652
Faks 6 943 651
E-post Kulli.Rae@terviseamet.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Kliiniline ja epidemioloogiline mikrobioloogia (ISO 15189)

Täpne akrediteerimisala
M004