Tartu Veevärk AS
Registrikood: 10151668
Tunnistuse nr. L098
Tunnistuse kuupäev: 23.08.2017
Tunnistus kehtib kuni: 22.08.2022

Kontaktandmed
Aadress Tähe 118, Tartu 51013
Kontaktisik Aune Ahman
Telefon 730 6233
Faks 730 6240
E-post aune.ahman@tartuvesi.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Veeanalüüsid

Täpne akrediteerimisala
L098