Mõõtja pädevuse (kompetentsuse) hindamine on protsess mõõtja erialase pädevuse hindamiseks ja tõendamiseks, mis ei asenda akrediteerimist ega ole hõlmatud rahvusvahelise tunnustusega.

Erialase pädevuse hindamist saab Eesti Akrediteerimiskeskuselt (EAK) taotleda ainult juriidilise isikuna registreeritud mõõtja.

Mõõtja erialase pädevuse hindamine ja tõendamine toimub mõõteseaduse alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri 13.12.2018 määruse nr 64 kohaselt. Mõõtja erialase pädevuse kriteeriumid on toodud nimetatud määruse paragrahvis 2. Erialast pädevust hindab ja tõendab EAK juhendis EAK J23 kirjeldatud protseduuri kohaselt. Erialase pädevuse tõendus kehtib 2 aastat. Mõõtja pädevuse hindamise hinnakiri on leitav siit.

Erialase pädevuse hindamise taotlemiseks tuleb täita asjakohane avaldus ja esitada see koos teiste avalduses loetletud dokumentidega EAK-le.

Pädevaks mõõtjaks tunnistatud asutuste loetelu on toodud EAK veebilehel märksõna "Akrediteeritud/Erialaselt pädevad" all.  

NB!
Akrediteeritud asutuse või ulatuse leidmiseks palume kasutada rubriigis "AKREDITEERITUD ASUTUSED/PÄDEVAD MÕÕTJAD" asuvat otsingut "Otsi ettevõtet"
Eesti Akrediteerimiskeskus | Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 055 050 | E-post: info@eak.ee