Akrediteerimine on katse- ja kalibreerimislaborite, võrdluskatsete korraldajate, sertifitseerimis- ning inspekteerimisasutuste ja EMAS ning KHG tõendajate vastavuse hindamine ja tõendamine asjakohaste vastavushindamisasutuste (laborite/asutuste) kompetentsuskriteeriumeid kehtestavate rahvusvaheliste standardite nõuetele.

See hindamis- ja tõendamisprotseduur on omakorda reguleeritud standarditega ning laborit/asutust hinnatakse teatud kindlate, labori/asutuse taotluses määratletud, katsemeetodite/standardite osas, s.t. reeglina ei hõlma akrediteerimine kõiki labori/asutuse tegevusi.

Sisuliselt on tegemist eksamiga, mille käigus hinnatakse konkreetse meeskonna kokkumängu ning tehniliste vahendite ja üksikliikmete individuaalse pädevuse vastavust eksaminõuetele.

Akrediteerimise taotlemine on vabatahtlik (v.a juhul kui see on õigusaktis seatud teatud tegevusalal tegutsemise eelduseks) ja toimub labori/asutuse vastava avalduse alusel. Hinnatakse juba toimunud ja jätkuvalt toimuvat tegevust, mitte eeldust toimimiseks.

EAK poolt akrediteeritavate vastavushindamistegevuste loetelu on avaldatud infodokumendis EAK INF1 EAK akrediteeritavad vastavushindamismenetlused ja akrediteerimiskriteeriumid juhenddokumendis EAK J1 EAK akrediteerimiskriteeriumid.