EAK akrediteerimisalased juhendid:

1. "EAK akrediteeritavad vastavushindamismenetlused", EAK INF1-2016, kinnitatud EAK juhataja poolt 22.02.2016, rev 19.06.2018.

2. "EAK akrediteerimiskriteeriumid", EAK J1-2015, kinnitatud EAK juhataja poolt 15.09.2015, rev 29.10.2019.

3. "Akrediteerimishindamise protseduur", EAK J2-2017, kinnitatud EAK juhataja poolt 15.12.2017, rev 23.10.2019.

4. "Pädevuskatsete kasutamine akrediteerimisprotsessis", EAK J5-2016, kinnitatud EAK juhataja poolt 11.08.2016, rev 09.12.2019.

5. "EAK logo ja akrediteerimissümboli kasutamise ja akrediteeringule ning MLA-liikmesusele viitamise kord", EAK J9-2017, kinnitatud EAK juhataja poolt 13.03.2017, rev 04.10.2019.

6. "Akrediteerimispersonali ohje protseduur", EAK J10-2016, kinnitatud EAK juhataja poolt 11.08.2016, rev 06.12.2019.

7. "Skeemipõhised kompetentsuskriteeriumid", EAK J10 Lisa 4, kinnitatud EAK juhataja poolt 04.10.2019, rev 06.12.2019.

8. "Mõõtmiste jälgitavus. Põhinõuded" EAK J16-2016, kinnitatud EAK juhataja poolt 11.11.2016, rev 13.06.2018.

9. "EMAS keskkonnatõendaja hindamise juhend", EAK J18-2015, kinnitatud EAK juhataja poolt 31.08.2015, rev 17.04.2019. NB! Juhend on ingliskeelne.

10. "Paindlik akrediteerimisulatus. Põhimõtted ja hindamise juhend", EAK J19-2009, kinnitatud EAK juhataja poolt 29.12.2009, rev 03.09.2019.

11. "Tasemekatsete korraldaja hindamise juhend", EAK J20-2019, kinnitatud EAK juhataja poolt 12.02.2019.

12. "Kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendaja hindamise juhend", EAK J21-2017, kinnitatud EAK juhataja poolt 08.09.2017, rev 05.06.2019.

13. "Hea laboritava inspekteerimise ja uuringuauditite läbiviimise kord", EAK J22-2017, kinnitatud EAK juhataja poolt 12.09.2017.

14. "Mõõtja erialase pädevuse hindamise juhend", EAK J23-2019, kinnitatud EAK juhataja poolt 08.01.2019.

15. "Isikute sertifitseerimisasutuste akrediteerimisulatuste kirjeldamise ja hindamise kavandamise juhis", EAK VJ1-2018, kinnitatud EAK juhataja poolt 27.02.2018, rev 11.11.2019.

16. "Juhtimissüsteemide sertifitseerimistegevuse hindamise erijuhis", EAK VJ2-2017, kinnitatud EAK juhataja poolt 01.12.2017, rev 12.08.2019.

17. "Kalibreerimislaborite akrediteerimisulatuste kirjeldamise ja vaatluste planeerimise juhis", EAK VJ3-2017, kinnitatud EAK juhataja poolt 14.12.2017, rev 24.07.2019.

18. "Toodete/protsesside/teenuste sertifitseerimistegevuse hindamise erijuhis", EAK VJ4-2017, kinnitatud EAK juhataja poolt 19.12.2017, rev 06.12.2019.

19. "Katselaborite hindamise ja akrediteerimisulatuste kirjeldamise juhis", EAK VJ5-2018, kinnitatud EAK juhataja poolt 06.11.2018, rev 12.02.2020.

20. "Akrediteerimisulatuste kirjeldamise ja hindamise kavandamise juhis meditsiinilaborites", EAK VJ6-2018, kinnitatud EAK juhataja poolt 05.02.2018.

21. "Elektripaigaldiste auditit teostavate inspekteerimisasutuste hindamise ja akrediteerimisulatuste kirjeldamise juhis", EAK VJ7-2018, kinnitatud EAK juhataja poolt 27.02.2018.

22. "Mõõtevahendite taatluslaborite ja vastavushindamisasutuste hindamise ja akrediteerimisulatuste kirjeldamise juhis", EAK VJ8-2019, kinnitatud EAK juhataja poolt 12.02.2019.

23. "Inspekteerimisasutuste akrediteerimisulatuste kirjeldamise ja hindamise kavandamise juhis", EAK VJ9-2018, kinnitatud EAK juhataja poolt 27.02.2018.

24. "EAK juhend üleminekuks standardile EVS-EN ISO/IEC 17025:2017"", EAK ÜJ9-2018, kinnitatud EAK juhataja poolt 22.05.2018.

25. "EAK juhend üleminekuks standardilt EVS 18001:2007 standardile ISO 45001:2018", EAK ÜJ10-2018, kinnitatud EAK juhataja poolt 07.09.2018.

26. "EAK juhis sertifitseerimisasutuste akrediteerimiseks standardile ISO 22000:2018", EAK ÜJ11-2019, kinnitatud EAK juhataja poolt 23.01.2019.