EAK akrediteerimisalased juhendid:

1. "EAK akrediteeritavad vastavushindamismenetlused", EAK INF1-2016, kinnitatud EAK juhataja poolt 22.02.2016, rev 18.10.2016.

2. "EAK akrediteerimiskriteeriumid", EAK J1-2015, kinnitatud EAK juhataja poolt 15.09.2015, rev 13.12.2017.

3. "Akrediteerimishindamise protseduur", EAK J2-2017, kinnitatud EAK juhataja poolt 15.12.2017.

4. "Pädevuskatsete kasutamine akrediteerimisprotsessis", EAK J5-2016, kinnitatud EAK juhataja poolt 11.08.2016, rev 25.05.2017.

5. "EAK logo ja akrediteerimissümboli kasutamise ja akrediteeringule ning MLA-liikmesusele viitamise kord", EAK J9-2017, kinnitatud EAK juhataja poolt 13.03.2017, rev 07.11.2017.

6. "Assessorite ohje protseduur", EAK J10-2016, kinnitatud EAK juhataja poolt 11.08.2016, rev 11.09.2017.

7. "Täpsustavad akrediteerimisnõuded mõõtevahendi taatluslaborile ja vastavushindamisasutusele" EAK J15-2010, kinnitatud EAK juhataja poolt 31.03.2010.

8. "Mõõtmiste jälgitavus. Põhinõuded" EAK J16-2016, kinnitatud EAK juhataja poolt 11.11.2016.

9. "EMAS keskkonnatõendaja hindamise juhend", EAK J18-2015, kinnitatud EAK juhataja poolt 31.08.2015, rev 30.08.2017. NB! Juhend on ingliskeelne.

10. "Paindlik akrediteerimisulatus. Põhimõtted ja hindamise juhend", EAK J19-2009, kinnitatud EAK juhataja poolt 29.12.2009, rev 03.04.2017.

11. "Tasemekatsete korraldaja hindamise juhend", EAK J20-2011, kinnitatud EAK juhataja poolt 20.12.2011.

12. "Kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendaja hindamise juhend", EAK J21-2017, kinnitatud EAK juhataja poolt 08.09.2017.

13. "Hea laboritava inspekteerimise ja uuringuauditite läbiviimise kord", EAK J22-2017, kinnitatud EAK juhataja poolt 12.09.2017.

14. "Mõõtja erialase pädevuse hindamise juhend", EAK J23-2014, kinnitatud EAK juhataja poolt 07.11.2014.

15. "EAK üleminekujuhis teavitatud asutuste akrediteerimiseks EA-2/17:2016 nõuete kohaselt", EAK ÜJ8-2017, kinnitatud EAK juhataja poolt 01.12.2017.

16. "Juhtimissüsteemide sertifitseerimistegevuse hindamise erijuhis", EAK VJ2-2017, kinnitatud EAK juhataja poolt 01.12.2017.

17. "Kalibreerimislaborite akrediteerimisulatuste kirjeldamise ja vaatluste planeerimise juhis", EAK VJ3-2017, kinnitatud EAK juhataja poolt 14.12.2017.

18. "Toodete/protsesside/teenuste sertifitseerimistegevuse hindamise erijuhis", EAK VJ4-2017, kinnitatud EAK juhataja poolt 19.12.2017.

19. "Akrediteerimisulatuste kirjeldamise ja hindamise planeerimise juhis keemiliste analüüside valdkonnas", EAK VJ5-2017, kinnitatud EAK juhataja poolt 15.12.2017.

20. "Akrediteerimisulatuste kirjeldamise ja hindamise planeerimise juhis meditsiinilaborites", EAK VJ6-2018, kinnitatud EAK juhataja poolt 05.02.2018.

21. "Elektripaigaldiste auditit teostavate inspekteerimisasutuste hindamisjuhis", EAK VJ17-2-2017, kinnitatud EAK juhataja poolt 08.05.2017.