Akrediteerimisalased Euroopa ja rahvusvahelised standardid on välja antud Eesti standarditena ning neid on võimalik osta standardite e-poe kaudu.

Akrediteerimisalased Eesti standardid:

1 EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsusele.
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

2 EVS-EN ISO/IEC 17020:2012 Vastavushindamine. Nõuded eri tüüpi inspekteerimisasutuste toimimiseks
Conformity assessment. Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection

3 EVS-EN ISO/IEC 17065:2012 Vastavushindamine. Nõuded asutustele, kes sertifitseerivad tooteid, protsesse ja teenuseid.
Conformity assessment. Requirements for bodies certifying products, processes and services

4 EVS-EN ISO/IEC 17021-1:2015 Vastavushindamine. Nõuded juhtimissüsteemide auditit ja sertifitseerimist teostavatele asutustele. Osa 1: Nõuded.
Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. Part 1: Requirements

5 EVS-EN ISO/IEC 17024:2012 Vastavushindamine. Üldnõuded isikute sertifitseerimisasutustele.
Conformity assessment. General requirements for bodies operating certification of persons

6 EVS-EN ISO 15189:2012 Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsuse nõuded.
Medical laboratories. Requirements for quality and competence

7 EVS-EN ISO/IEC 17011:2017 Vastavushindamine. Üldnõuded vastavushindamisasutusi akrediteerivatele akrediteerimisasutustele.
Conformity assessment. Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies

8 EVS-EN ISO/IEC 17043:2010 Vastavushindamine. Üldnõuded pädevuskatsetele.
Conformity assessment. General requirements for proficiency testing

9 EVS-ISO 14065:2013 Kasvuhoonegaasid. Nõuded kasvuhoonegaaside heitkoguste valideerimis- ja tõendusasutustele, kasutamiseks akrediteerimisel või muul moel tunnustamisel.
Greenhouse gases. Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition  

NB!
Akrediteeritud asutuse või ulatuse leidmiseks palume kasutada rubriigis "AKREDITEERITUD ASUTUSED/PÄDEVAD MÕÕTJAD" asuvat otsingut "Otsi ettevõtet"
Eesti Akrediteerimiskeskus | Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 055 050 | E-post: info@eak.ee