Liiklusseaduse paragrahvi 192 lõike 1 punkt 9, mis sätestas, et sõiduki tehnonõuetele vastavust kontrolliv äriühing tehnoülevaatuspunkt peab olema pädev mõõtja mõõteseaduse tähenduses ja omama asjakohast erialase pädevuse tunnistust, on mõõteseaduse muudatusega (vastu võetud 09.05.2018, jõustub 01.06.2018) tunnistatud kehtetuks.

Seoses nimetatud muudatusega, alates 01.06.2018 EAK enam ei hinda ega tõenda sõidukite tehnoülevaatuspunktide mõõtja erialast pädevust.

Kõik sõidukite tehnoülevaatuspunktidele kuni 01.06.2018 väljastatud mõõtja erialase pädevuse tunnistused kehtivad tunnistusel märgitud kehtivusaja lõpuni.

Sõidukite tehnoülevaatuspunktide, kelle erialaselt pädeva mõõtja tunnistus lõppeb pärast 01.06.2018 ning kes on esitanud EAK-le uue taotluse mõõtja erialase pädevuse hindamiseks, siis Teie taotlust enam menetlusse ei võeta ning neid teavitatakse sellest.

Juhul, kui tehnoülevaatuspunktil on jätkuv huvi oma mõõtetegevuse EAK-poolse hindamise vastu, siis on võimalik pärast pädevustunnistuse kehtivuse lõppemist taotleda EAK-lt akrediteeringut katselaborina.

Edaspidi palume tehnoülevaatuspunkte puudutavates küsimustes pöörduda Maanteameti poole.


30.05.2018  

NB!
Akrediteeritud asutuse või ulatuse leidmiseks palume kasutada rubriigis "AKREDITEERITUD ASUTUSED/PÄDEVAD MÕÕTJAD" asuvat otsingut "Otsi ettevõtet"
Eesti Akrediteerimiskeskus | Mäealuse 2/1 Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 021 801 | E-post: info@eak.ee