EAK viib kord aastas läbi assessorite täiendõppepäeva ja akrediteerimis- e. kliendipäeva vastavalt assessoritele ja akrediteeritud laborite ning asutuste esindajatele akrediteerimise hetkeolukorra ja uuenduste tutvustamiseks.

Seni viimane assessorite täiendõppepäev toimus 6. detsembril ja kliendipäev 1. novembril 2018.a. Järgmised samalaadsed koolitusüritused on kavandatud 2019.a. II poolaastasse.

Vastavalt vajadusele (reeglina kord 2 aastas) viib EAK läbi assessorite 4-5-päevaseid koolituskursusi. Seni viimane kursus toimus 13.-17. augustil 2018 ja järgmine on kavas 2020. aastal.