Tootjale-eksportijale annab akrediteerimine teabe usaldusväärsete laborite/asutuste kohta, keda võib kasutada oma toodete või hankematerjalide katsetamiseks või sertifitseerimiseks/inspekteerimiseks.

Teiseks annab see võimaluse eksportida oma tooteid teistesse riikidesse ilma täiendavate katsetuste ja sertifitseerimisteta seal, kasutades akrediteerimisasutuste vahelise vastastikuse tunnustamise leppega (nt EA MLA) hõlmatud akrediteeritud laborite ja sertifitseerijate teenuseid.