Laborite akrediteerimist alustati maailmas viiekümnendatel aastatel.
Eestis sai katse- ja kalibreerimislaborite ning sertifitseerimis- ja inspekteerimisasutuste akrediteerimisalane tegevus alguse 1993. aastal. Esimene Eesti labor akrediteeriti 1996.a.