Akrediteerimise taotlemiseks tuleb täita vormikohane taotlus ja küsimustik. Täidetud ja allkirjastatud taotlus tuleb saata Eesti Akrediteerimiskeskusele (EAK). Taotluse vormid on eri liiki vastavushindamisasutustele erinevad. Palume valida endale sobiv.

» Hea laboritava
» Kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendajad
» Tasemekatsete korraldajad
» Inspekteerimisasutused
» Kalibreerimislaborid
» Katselaborid
» Juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutused
» Meditsiinilaborid
» Toote sertifitseerimisasutused
» Erialaselt pädevad
» Isikusertifitseerimisasutused