Akrediteerimis- või pädevustõenduse nõue on esitatud mitmetes EV õigusaktides, mille ajakohastatud nimekirja hoitakse EAK väliste dokumentide registris. Õigusaktid on leitavad Riigi Teatajast