EAK on kehtestanud oma akrediteerimiskriteeriumid, lähtudes asjakohaste õigusaktide ja rahvusvaheliste standardite ning juhenddokumentide nõuetest.

Akrediteerimiskriteeriumid