Akrediteerimine on katse- ja kalibreerimislaborite, võrdluskatsete korraldajate, sertifitseerimis- ning inspekteerimisasutuste ja EMAS ning KHG tõendajate vastavuse hindamine ja tõendamine asjakohaste vastavushindamisasutuste (edaspidi asutuste) kompetentsuskriteeriumeid kehtestavate rahvusvaheliste standardite nõuetele.

See hindamis- ja tõendamisprotseduur on omakorda reguleeritud standarditega ning asutust hinnatakse teatud kindlate, asutuse taotluses määratletud, katsemeetodite/standardite osas, s.t. reeglina ei hõlma akrediteerimine kõiki asutuse tegevusi.

Sisuliselt on tegemist eksamiga, mille käigus hinnatakse konkreetse meeskonna kokkumängu ning tehniliste vahendite ja üksikliikmete individuaalse pädevuse vastavust eksaminõuetele.

Akrediteerimise taotlemine on vabatahtlik (v.a juhul kui see on õigusaktis seatud teatud tegevusalal tegutsemise eelduseks) ja toimub asutuse vastava taotluse alusel. Hinnatakse juba toimunud ja jätkuvalt toimuvat tegevust, mitte eeldust toimimiseks.

EAK poolt akrediteeritavate vastavushindamistegevuste loetelu on avaldatud infodokumendis EAK poolt pakutavate teenuste loetelu ja akrediteerimiskriteeriumid juhenddokumendis EAK J1.


Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee