» Uus taatluskohustuslike mõõtevahendite nimistu!
Majandus- ja taristuministri 20.09.2016 määrusega nr 57 (jõustunud 26.09.16) kehtestati uus kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, nende olulised ja erinõuded ning taatluskehtivusajad. Määrus on kehtestatud mõõteseaduse par 7 lõike 3 alusel ning see asendab majandus- ja kommunikatsiooniministri 12.12.2006 määruse nr 104.

» Akrediteerimise tasu õiguslikult sätestatud!
Toote nõuetele vastavuse seaduse (TNVS) 4. peatüki täiendustega (jõustunud 11.07.2016) sätestati EAK poolt akrediteerimise ja mõõtja erialase pädevuse hindamise eest võetava tasu alused, liigid ja määrad. Lisaks kehtestas majandus- ja taristuminister (TNVS alusel) oma 09.09.2016 määrusega nr 54 aastatasu määrad akrediteeringu ja erialaselt pädeva mõõtja tunnistuse kehtivana hoidmise eest. Sisuliselt jäävad akrediteerimise ja mõõtja pädevuse hindamise eest võetavad tasumäärad samale tasemele EAK teenuste hinnakirjas nr X/2013 toodutega.

» EAK aastaaruanne 2015
EAK majandusaasta 2015 auditeeritud ja sihtasutuse nõukogu poolt kinnitatud aruandega tutvumiseks palume klikkida pealkirjal.

» Meie kontaktandmed

Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK)

Mäealuse 2/1, Tallinn 12618, EESTI


Telefon: +372 6 021 801
E-post: info(at)eak.ee  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Mäealuse 2/1 Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 021 801 | E-post: info@eak.ee