» EAK aastaaruanne 2013
EAK majandusaasta 2013 auditeeritud aruanne kinnitati sihtasutuse nõukogu poolt 14. aprillil 2014. Aruandega tutvumiseks palume klikkida pealkirjal.

» Esimene GLP hindamine teostatud!
24. märtsil andis EAK välja esimese tunnistuse OECD ja EL Hea Laboritava nõuetele vastavuse kohta. Tunnistuse nr H001 sai Tartu Ülikooli Bio-ja Siirdemeditsiini Instituudi Farmakoloogiaosakonna toksikoloogia töögrupp. Tunnistus hõlmab tööstuskemikaalide ja ravimite toksikoloogilisi uuringuid.

» Tähelepanu: EAK teenuste uus hinnakiri!
Alates 1. märtsist 2014 rakendub EAK teenuste uus hinnakiri nr X/2013. Hinnakirjaga tutvumiseks palume klikkida pealkirjal. Uue hinnakirja kohaselt koosneb EAK poolt hindamisteenuse eest võetav tasu 3 komponendist: taotlustasu, aastatasu ja assessorite tasu. Taotlustasu tasub iga akrediteerimise või pädevushindamise taotleja. Aastatasu tasub iga akrediteerimise taotleja ja kehtivat akrediteeringut omav asutus (iga akrediteeritud vastavushindamistegevuse osas) kord aastas ning pädevustõendust omav asutus kord 2 aastas. Aastatasu määra aluseks on asutuse hinnakategooria, mis määratakse asutuse suuruse (sh tegevuskohtade arvu) ja akrediteerimisulatuse hõlmavuse ning keerukuse baasil. Konkreetse aastatasu määra teadasaamiseks võib vajadusel pöörduda asutuse/labori viimast hindamist läbiviinud peaassessori või vastava EAK talitusejuhataja poole. Assessorite tasu koosneb hindamisel osalevate pea-ja erialaassessorite tasu summast ja see sõltub otseselt hindamiseks kulutatud ajast (tundide arvust). Hindamisaeg omakorda sõltub hindamise ulatusest ja keerukusest ning hinnatava asutuse töökvaliteedist (sh hindamisjärgse "vigadeparanduse" tõhususest ja kiirusest).

» Meie kontaktandmed

Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK)

Mäealuse 2/1, Tallinn 12618, EESTI


Telefon: +372 6 021 801
Faks: +372 6 021 806
E-post: info(at)eak.ee  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Mäealuse 2/1 Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 021 801 | Faks: +372 6 021 806 |
    E-post: info@eak.ee