» Töökuulutus
SA Eesti Akrediteerimiskeskus otsib oma töökasse kollektiivi PEAASSESSORIT. Töökuulutusega tutvumiseks palume klikkida pealkirjal.

» EAK aastaaruanne 2014
EAK majandusaasta 2014 auditeeritud aruanne kinnitati sihtasutuse nõukogu poolt 03.06.2015. Aruandega tutvumiseks palume klikkida pealkirjal.

» Õppepäev sõidukite tehnokontrolli läbiviijatele
8. aprillil 2015 toimus EAK õppepäev teemal "Sõidukite tehnokontrolli mõõtmiste põhimõtted". Osalesid 57 pädevaks mõõtjaks tunnistatud asutuse, MKM, TJA ja Maanteeameti esindajad, kokku 86 inimest. Ettekannetes käsitleti mõõtja pädevuse nõudeid kvaliteedisüsteemi osas, mõõtmiste aluseid ja mõõtemääramatust ning sõidukite tehnokontrolli mõõteulatust ja mõõtevõimet. Mõõtmiste aluseid käsitleva ettekandega tutvumiseks palume klikkida pealkirjal.

» Meie kontaktandmed

Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK)

Mäealuse 2/1, Tallinn 12618, EESTI


Telefon: +372 6 021 801
E-post: info(at)eak.ee  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Mäealuse 2/1 Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 021 801 | E-post: info@eak.ee