» EA-poolse hindamise tulemused
EAK regulaarne uushindamine EA poolt toimus mäletatavasti aprillis 2013. Hindamise tulemusena tuvastati EAK töös 6 mittevastavust ja 6 nn murekohta, mille suhtes EAK rakendas asjakohased parandusmeetmed. EA mitmepoolse tunnustusleppe MLA nõukogu EA MAC arutas EAK hindamistulemusi 10. aprillil 2014 ja otsustas, et EAK säilitab oma kuuluvuse MLA-sse 6 akrediteerimisvaldkonnas ja võib liituda ka uue, asutamisel oleva MLA-ga kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguste tõendajate akrediteerimise alal. Otsuse tingimuseks oli EAK-poolse enesehinnangu aruande esitamine (aasta lõpuks) 2013.a tuvastatud puuduste tõhusa kõrvaldamise kohta. Otsuse kohaselt väljastati EAK-le uus tunnistus EA MLA-sse kuulumise kohta, mh KHG-tõendajate akrediteerimise alal. Tunnistusega tutvumiseks palume klõpsata pealkirjal.

» EAK aastaaruanne 2013
EAK majandusaasta 2013 auditeeritud aruanne kinnitati sihtasutuse nõukogu poolt 14. aprillil 2014. Aruandega tutvumiseks palume klikkida pealkirjal.

» Esimene GLP hindamine teostatud!
24. märtsil andis EAK välja esimese tunnistuse OECD ja EL Hea Laboritava nõuetele vastavuse kohta. Tunnistuse nr H001 sai Tartu Ülikooli Bio-ja Siirdemeditsiini Instituudi Farmakoloogiaosakonna toksikoloogia töögrupp. Tunnistus hõlmab tööstuskemikaalide ja ravimite toksikoloogilisi uuringuid.

» Meie kontaktandmed

Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK)

Mäealuse 2/1, Tallinn 12618, EESTI


Telefon: +372 6 021 801
Faks: +372 6 021 806
E-post: info(at)eak.ee  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Mäealuse 2/1 Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 021 801 | Faks: +372 6 021 806 |
    E-post: info@eak.ee