» Hindamisprotseduuri juhend J2 kinnitatud!
EAK juhataja kinnitas 3. aprillil 2017 uue juhendi J2 "Akrediteerimishindamise protseduur", kus kehtestatakse akrediteerimishindamiste läbiviimisel rakendatavad protseduurid. Juhend asendab senised EAK juhendid J7, J8, J13 ja J17. Juhendis esitatud nõuete ja protseduuride järgimine on kohustuslik EAK personalile ja hindamistel osalevatele assessoritele ning ekspertidele. Seoses J2 kehtestamisega viidi asjakohased muudatused sisse mitmesse EAK juhendisse, k.a EAK J1 (vt "Juhendmaterjalid/EAK juhendid"). Juhendiga tutvumiseks klikkige järgneval lingil: "Akrediteerimishindamise protseduur".

» Juhendi J9 uusväljaanne kinnitatud!
Teatavasti peavad kõik EAK akrediteeritud asutused oma vastavushindamistulemuste väljastamisel EAK akrediteerimissümbolit või akrediteeringu tekstiiviidet kasutades järgima juhendis EAK J9 sätestatut. Nimetatud juhendi uusväljaanne EAK J9-2017 kinnitati 13.03.2017 ja see asendab J9 varasema, 2010.a. versiooni. Juhendiga J9-2017 tutvumiseks palume klikkida järgneval lingil: "EAK logo ja akrediteerimissümboli kasutamise ja akrediteeringule ning MLA-liikmesusele viitamise kord".

» Tööpakkumine peaassessorile!
EAK kuulutab välja konkursi peaassessori leidmiseks tehnikakatsete ja kalibreerimise valdkonda. Sobiva kandidaadi eeldatavad teadmised, oskused ja omadused, samuti EAK poolt pakutav, on kirjeldatud konkursikuulutuses, mille avamiseks palume klikkida sõnumi pealkirjal. Huvitatuil palume esitada CV ja motivatsioonikiri e-kirjaga aadressil info@eak.ee ">info@eak.ee või paberkirjaga aadressil Mäealuse 2/1 12618 Tallinn.

» Meie kontaktandmed

Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK)

Mäealuse 2/1, Tallinn 12618, EESTI


Telefon: +372 6 021 801
E-post: info(at)eak.ee  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Mäealuse 2/1 Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 021 801 | E-post: info@eak.ee