» Õppepäev sõidukite tehnokontrolli läbiviijatele
8. aprillil 2015 toimus EAK õppepäev teemal "Sõidukite tehnokontrolli mõõtmiste põhimõtted". Osalesid 57 pädevaks mõõtjaks tunnistatud asutuse, MKM, TJA ja Maanteeameti esindajad, kokku 86 inimest. Ettekannetes käsitleti mõõtja pädevuse nõudeid kvaliteedisüsteemi osas, mõõtmiste aluseid ja mõõtemääramatust ning sõidukite tehnokontrolli mõõteulatust ja mõõtevõimet. Mõõtmiste aluseid käsitleva ettekandega tutvumiseks palume klikkida pealkirjal.

» EAK kliendipäev
Tavaliselt detsembris läbiviidud kliendipäev toimus seekord koos EAK 15. sünnipäeva tähistamisega Energia Avastuskeskuses Tallinnas 29. jaanuaril. Üritusel osales üle 100 sünnipäevalise (EAK kliendid, koostööpartnerid, assessorid). Kliendipäeva esimeses osas esitatud ettekanded on avaldatud lisatud failis, mille avamiseks palume klikkida pealkirjal.

» EAK uus struktuur
Uuest aastast kehtib EAK-s uus struktuur ja mitme võtmepositsiooni täitjad on vahetunud. Olulisim struktuurimuudatus seisneb seniste valdkondlike akrediteerimistalituste asendamises 2 üksusega - katsetamise, kalibreerimise ja mõõtmise üksus ning sertifitseerimise, inspekteerimise ja tõendamise üksus. Üksusejuhid on seejuures ühtlasi (üksuse tegevusvaldkonnas) akrediteerimisjuhtideks. Üksused koosnevad (seniste "peaspetsialistide" asemel) peaassessoritest. Lisaks on senise kahe liikme asemel EAK juhatus uuest aastast üheliikmeline ja nõuniku ametikoht on asendatud kvaliteedijuhi omaga. Nimetatud võtmepositsioonide täitjate nimed ja kontaktandmed on toodud meie veebilehel (vt "Tutvustus/Personal"). Ülalkirjeldatud muudatuste mõju EAK ja klientide vahelisele suhtlusele piirdub praktiliselt muutustega võtmeisikute ametinimetustes ja nimedes.

» Meie kontaktandmed

Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK)

Mäealuse 2/1, Tallinn 12618, EESTI


Telefon: +372 6 021 801
E-post: info(at)eak.ee  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Mäealuse 2/1 Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 021 801 | E-post: info@eak.ee