» Ilmus "Infoleht" nr 16!
Vastilmunud, järjekorras juba 16. EAK "Infolehes" tutvustatakse tavakohaselt akrediteerimise ja EAK uudiseid ning antakse lühiülevaade augustis toimunud assessorite koolituskursusest ja eelmises "Infolehe" numbris põhjalikumalt käsitletud uutele standardiversoonidele ülemineku hetkeseisust. Lisaks antakse kronoloogiline ülevaade EAK EA-poolsetest hindamistest ja tuletatakse meelde akrediteerimise rolli vabakaubanduse edendamisel. "Infolehega" tutvumiseks palume klikkida pealkirjal.

» Assessorite täiendõppepäev
Iga-aastane EAK assessorite registrisse kuuluvate assessorite ja ekspertide (ca 160 in) täiendõppepäev toimus tänavu 27. augustil "Viru" hotellis. Tavakohaselt anti üritusel ülevaade akrediteerimise hetkeseisust ja uudistest, k.a uutest ja/või uuenenud hindamisjuhenditest ja -vormidest ning lahendati ühiselt nn kontrolltest (viktoriin).

» EA-poolse hindamise tulemused
EAK regulaarne uushindamine EA poolt toimus mäletatavasti aprillis 2013. Hindamise tulemusena tuvastati EAK töös 6 mittevastavust ja 6 nn murekohta, mille suhtes EAK rakendas asjakohased parandusmeetmed. EA mitmepoolse tunnustusleppe MLA nõukogu EA MAC arutas EAK hindamistulemusi 10. aprillil 2014 ja otsustas, et EAK säilitab oma kuuluvuse MLA-sse 6 akrediteerimisvaldkonnas ja võib liituda ka uue, asutamisel oleva MLA-ga kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguste tõendajate akrediteerimise alal. Otsuse tingimuseks oli EAK-poolse enesehinnangu aruande esitamine (aasta lõpuks) 2013.a tuvastatud puuduste tõhusa kõrvaldamise kohta. Otsuse kohaselt väljastati EAK-le uus tunnistus EA MLA-sse kuulumise kohta, mh KHG-tõendajate akrediteerimise alal. Tunnistusega tutvumiseks palume klõpsata pealkirjal.

» Meie kontaktandmed

Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK)

Mäealuse 2/1, Tallinn 12618, EESTI


Telefon: +372 6 021 801
Faks: +372 6 021 806
E-post: info(at)eak.ee  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Mäealuse 2/1 Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 021 801 | Faks: +372 6 021 806 |
    E-post: info@eak.ee