» Tööpakkumine peaassessorile!
EAK kuulutab välja konkursi peaassessori leidmiseks tehnikakatsete ja kalibreerimise valdkonda. Sobiva kandidaadi eeldatavad teadmised, oskused ja omadused, samuti EAK poolt pakutav, on kirjeldatud konkursikuulutuses, mille avamiseks palume klikkida sõnumi pealkirjal. Huvitatuil palume esitada CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 15. detsembriks 2016 e-kirjaga aadressil info@eak.ee ">info@eak.ee või paberkirjaga aadressil Mäealuse 2/1 12618 Tallinn.

» Ventilatsiooni ja mikrokliima võrdlusmõõtmised!
Mõõteseaduse ja EAK akrediteerimiskriteeriumite kohaselt peavad nii akrediteeritud kui mõõtja pädevustõendust omavad laborid/mõõtefirmad perioodiliselt osalema oma akrediteerimis- või pädevusulatusse kuuluvate mõõtmiste osas korraldatavates võrdlusmõõtmistes. Võimaldamaks Eesti laboritel osaleda vajalikes võrdlustes, korraldab Tartu Ülikooli Katsekoda (kontaktisik Martin Vilbaste, tel 7376034, e-post martin.vilbaste@ut.ee ">martin.vilbaste@ut.ee) ajavahemikul jaanuar-märts 2017 ventilatsiooni ja mikrokliima parameetrite võrdlusmõõtmised. Täpsem informatsioon võrdluste korraldamise kohta on toodud kirjas, mille avamiseks palume klikkida sõnumi pealkirjal.

» Info EA MLA liikmete kohta paremini kättesaaadav!
Nüüdsest on info EA MLA liikmesasutuste ja nende poolt akrediteeritud vastavushindamisasutuste kohta leitav internetiaadressilt http://www.european-accreditation.org/mla-and-bla-signatories

» Meie kontaktandmed

Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK)

Mäealuse 2/1, Tallinn 12618, EESTI


Telefon: +372 6 021 801
E-post: info(at)eak.ee  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Mäealuse 2/1 Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 021 801 | E-post: info@eak.ee