» EAK kliendipäev
Tavaliselt detsembris läbiviidud kliendipäev toimus seekord koos EAK 15. sünnipäeva tähistamisega Energia Avastuskeskuses Tallinnas 29. jaanuaril. Üritusel osales üle 100 sünnipäevalise (EAK kliendid, koostööpartnerid, assessorid). Kliendipäeva esimeses osas esitatud ettekanded on avaldatud lisatud failis, mille avamiseks palume klikkida pealkirjal.

» EAK uus struktuur
Uuest aastast kehtib EAK-s uus struktuur ja mitme võtmepositsiooni täitjad on vahetunud. Olulisim struktuurimuudatus seisneb seniste valdkondlike akrediteerimistalituste asendamises 2 üksusega - katsetamise, kalibreerimise ja mõõtmise üksus ning sertifitseerimise, inspekteerimise ja tõendamise üksus. Üksusejuhid on seejuures ühtlasi (üksuse tegevusvaldkonnas) akrediteerimisjuhtideks. Üksused koosnevad (seniste "peaspetsialistide" asemel) peaassessoritest. Lisaks on senise kahe liikme asemel EAK juhatus uuest aastast üheliikmeline ja nõuniku ametikoht on asendatud kvaliteedijuhi omaga. Nimetatud võtmepositsioonide täitjate nimed ja kontaktandmed on toodud meie veebilehel (vt "Tutvustus/Personal"). Ülalkirjeldatud muudatuste mõju EAK ja klientide vahelisele suhtlusele piirdub praktiliselt muutustega võtmeisikute ametinimetustes ja nimedes.

» Ilmus "Infoleht" nr 16!
Oktoobris ilmunud, järjekorras juba 16. EAK "Infolehes" tutvustatakse tavakohaselt akrediteerimise ja EAK uudiseid ning antakse lühiülevaade augustis toimunud assessorite koolituskursusest ja eelmises "Infolehe" numbris põhjalikumalt käsitletud uutele standardiversoonidele ülemineku hetkeseisust. Lisaks antakse kronoloogiline ülevaade EAK EA-poolsetest hindamistest ja tuletatakse meelde akrediteerimise rolli vabakaubanduse edendamisel. "Infolehega" tutvumiseks palume klikkida pealkirjal.

» Meie kontaktandmed

Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK)

Mäealuse 2/1, Tallinn 12618, EESTI


Telefon: +372 6 021 801
E-post: info(at)eak.ee  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Mäealuse 2/1 Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 021 801 | E-post: info@eak.ee