Hea Laboritava nõudeid rakendatakse kemikaalide tervise- ja keskkonnaohutuse mittekliinilisel uuringul laboris.
Hea Laboritava nõuded ja kord on kehtestatud Sotsiaalministri 28.12.2004 määrusega nr 150 (RTL 2005, 6, 44) ning Hea Laboritava nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord Sotsiaalministri 14.02.2005 määrusega nr 15 (RTL 2005, 24, 336).
Hea Laboritava seire on laborite perioodiline inspekteerimine ja laborites tehtud uuringute audit eesmärgiga kontrollida Hea Laboritava nõuete järgimist.
Vastavalt Sotsiaalministeeriumiga 14.12.2005 sõlmitud ja 09.11.2010 pikendatud halduslepingule teostab Hea Laboritava (GLP) nõuetele vastavuse hindamist EAK. EAK viib oma GLP-alast tegevust läbi asjakohase tegevuskava alusel GLP tegevuskava.
Esimene GLP-nõuetele vastavuse hindamine EAK poolt toimus 2014.a. veebruaris ja asjakohane tunnistus väljastati 24.03.2014 (vt www.eak.ee/akrediteeritud/hea laboritavaga asutused).
EAK kontaktisik Hea Laboritava inspekteerimise küsimustes on peaassessor Maia Valm (maia@eak.ee).

Hea Laboritava nõuetele vastavuse hindamise taotlemiseks tuleb täita asjakoane avaldus koos küsimustikuga (vt kiirmenüü/avaldus/Hea Laboritava) ja esitada need EAK-le. Hindamine viiakse läbi juhendi EAK J22-2016 GLP protseduur kohaselt.

  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Mäealuse 2/1 Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 021 801 | E-post: info@eak.ee