Analiit-AA OÜ
Registrikood: 10303836
Tunnistuse nr. L039
Tunnistuse kuupäev: 03.01.2016
Tunnistus kehtib kuni: 02.01.2021

Kontaktandmed
Aadress Pähklimäe tn 8, Maardu 74114
Kontaktisik Veera Bekušev
Telefon 6 006 110
Faks 6 006 111
E-post mail@analiit.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Vedelkütuste analüüsid ja kaubakoguste mõõtmine

Täpne akrediteerimisala
L039  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Mäealuse 2/1 Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 021 801 | E-post: info@eak.ee