Caleb Brett Eesti OÜ
Registrikood:
Tunnistuse nr. I081
Tunnistuse kuupäev: Akrediteering peatatud alates 03.08.2021 ning akrediteering kehtetu alates 09.11.2021
Tunnistus kehtib kuni:

Kontaktandmed
Aadress
Kontaktisik
Telefon
Faks
E-post

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Mõõtemahutite siseriiklikud taatlused

Täpne akrediteerimisala
  

NB!
Akrediteeritud asutuse või ulatuse leidmiseks palume kasutada rubriigis "AKREDITEERITUD ASUTUSED/PÄDEVAD MÕÕTJAD" asuvat otsingut "Otsi ettevõtet"
Eesti Akrediteerimiskeskus | Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 055 050 | E-post: info@eak.ee