» Akrediteeritud asutuste kohustused ja õigused
Akrediteeritud asutuste kohustused ja õigused tulenevad asjakohastes rahvusvahelistes standardites esitatud akrediteerimisnõuetest.
» Meditsiinilaborid
» Majandusaasta aruanded
» Pädevuskatsete korraldajad
» EA-poolse vastastikuse hindamise tulemused
» Mis on akrediteerimine ja mida akrediteeritakse?
» Eesmärk ja ülesanded
» KHG - tõendajad
» Katselaborid
» Miks on akrediteerimine vajalik?
» Kes akrediteerib?
» Kalibreerimislaborid
» Nõukoda
» Juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutused
» Uudised
» Tehnilised komiteed
Akrediteerimise tehniline komitee on sihtasutust Eesti Akrediteerimiskeskus akrediteerimisalastes tehnilistes küsimustes nõustav ekspertide grupp. Tehniline komitee on ajutine ja see moodustatakse EAK poolt ad hoc teatud aktuaalses kitsalt piiritletud valdkondlikus küsimuses asjatundjate soovituste ja ettepanekute saamiseks.
» Akrediteerimiskriteeriumid
EAK on kehtestanud oma akrediteerimiskriteeriumid, lähtudes asjakohaste õigusaktide ja rahvusvaheliste standardite ning juhenddokumentide nõuetest.
» Standardid
» Mõõtja erialase pädevuse hindamine
» Isikute sertifitseerimisasutused
» EA liikmelisus & MLA
» Koolitused
» Ajalugu
Laborite akrediteerimist alustati maailmas viiekümnendatel aastatel. Eestis sai katse- ja kalibreerimislaborite ning sertifitseerimis- ja inspekteerimisasutuste akrediteerimisalane tegevus alguse 1993. aastal.
» Hea laboritava nõuetele vastavuse hindamine
» EA, IAF ja ILAC juhendid
» EAK juhendid
» Kaebuste ja apellatsioonide lahendamine
» Toodete, protsesside ja teenuste sertifitseerimisasutused
» Koolitus
» Tööpakkumised
» Kus me asume
» Teavitatud asutuste akrediteerimise juhendmaterjalid
» Inspekteerimisasutused
» Hinnakiri
» Personal
» Võrdluskatsed
» Taotlemine
» Erialaselt pädevad mõõtjad
» Juhtimissüsteem
» EV õigusaktid
» EMAS - tõendajad
» KKK
» Taotlus
Akrediteerimise taotlemiseks tuleb täita vormikohane taotlus ja küsimustik. Täidetud ja allkirjastatud taotlus tuleb saata Eesti Akrediteerimiskeskusele (EAK). Taotluse vormid on eri liiki vastavushindamisasutustele erinevad. Palume valida endale sobiv.  

NB!
Akrediteeritud asutuse või ulatuse leidmiseks palume kasutada rubriigis "AKREDITEERITUD ASUTUSED/PÄDEVAD MÕÕTJAD" asuvat otsingut "Otsi ettevõtet"
Eesti Akrediteerimiskeskus | Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 055 050 | E-post: info@eak.ee