Akrediteerimise hinnastamise põhimõtted on kehtestatud Toote nõuetele vastavuse seadusega ja hinnakiri on leitav siit.

Akrediteerimistasu koosneb neljast komponendist – taotlustasu, peaassessori tasu, erialaassessori tasu ja aastatasu.

Taotlustasu ja aastatasu on õigusaktidega kehtestatud fikseeritud suurustena.

Assessorite tasu eeldatav suurus esitatakse akrediteerimislepingu juures teenuste maksumuse kalkulatsioonina.

Täpne assessorite tasu sõltub assessorite töömahust konkreetses asutuses, mis omakorda sõltub hinnatava asutuse juhtimissüsteemi ja vastavushindamistegevuse küpsusest ning hindamise tulemustest.

Hinnakiri vaadatakse üle regulaarselt igal aastal ja see võib 5-aastase akrediteerimistsükli jooksul muutuda.


  

NB!
Akrediteeritud asutuse või ulatuse leidmiseks palume kasutada rubriigis "AKREDITEERITUD ASUTUSED/PÄDEVAD MÕÕTJAD" asuvat otsingut "Otsi ettevõtet"
Eesti Akrediteerimiskeskus | Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 055 050 | E-post: info@eak.ee