Akrediteerimine annab riigile teabe pädevate vastavushindamisasutuste kohta, keda võib volitada teatud toodetele elanike ja/või keskkonna kaitseks õigusaktidega kehtestatud kohustuslikele nõuetele vastavuse kontrollimiseks (nt EL-s "Notified Body" -teavitatud asutus).

Teiseks on akrediteeritud vastavushindamisasutuste võrgu olemasolu üks riigi majanduskasvu eeldusi, soodustades ühtlasi riikidevaheliste majandusalaste vastastikuse tunnustamise lepete sõlmimist ja rahvusvahelist kaubandust.
  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Mäealuse 2/1 Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 021 801 | E-post: info@eak.ee