Akrediteering antakse reeglina viieks aastaks, kusjuures labori/asutuse jätkuvat vastavust akrediteerimiskriteeriumitele kontrollitakse vahepealsete regulaarsete, reeglina kord aastas toimuvate järelevalvekülastuste käigus.
Erakorralistel asjaoludel või kui kui labori/asutuse teenuste kvaliteedi jätkuv stabiilsus on leidnud tõendamist võib järelevalvehindamiste intervalli pikendada max 18 kuuni,
(vt stabiilsuse kriteeriumid).

Viie aasta möödumisel viiakse läbi uushindamine. Juhul kui akrediteerimisasutus saab (hindamise käigus vm teel) dokumentaalsed tõendid labori/asutuse poolt akrediteerimiskriteeriumite mittejärgimise kohta, akrediteeringu kehtivus peatatakse või tühistatakse. Akrediteeringu kehtivuse peatatuse max kestuseks on 6 kuud. Kui labor/asutus selle aja jooksul ei taotle akrediteeringu kehtivuse taastamist, akrediteering tühistatakse.

Need on ka ainsad akrediteerimisasutuse käsutuses olevad karistusmeetmed.
Seega ei kuulu akrediteerimisasutus nt riiklike järelevalveasutuste hulka, kes jälgivad pidevalt õigusaktide nõuete järgimist riigis ja rakendavad vajadusel neis õigusaktides sätestatud sanktsioone (trahvid, tegevuslubade tühistamine jm).  

NB!
Akrediteeritud asutuse või ulatuse leidmiseks palume kasutada rubriigis "AKREDITEERITUD ASUTUSED/PÄDEVAD MÕÕTJAD" asuvat otsingut "Otsi ettevõtet"
Eesti Akrediteerimiskeskus | Mäealuse 2/1 Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 021 801 | E-post: info@eak.ee