Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
Registrikood: 10057662
Tunnistuse nr. L008
Tunnistuse kuupäev: 19.06.2024
Tunnistus kehtib kuni: 09.06.2028

Kontaktandmed
Aadress Marja 4d, 10617 Tallinn
Kontaktisik Urmas Muinasmaa
Telefon 6 112 907
Faks
E-post urmas.muinasmaa@klab.ee

Akrediteerimisala üldiseloomustus
Keskkonna, toiduainete, alkoholi, gaaside, naftasaaduste ja vedelkütuste proovivõtt ja analüüsid, kaubakoguste mõõtmine, sisekliima parameetrite mõõtmine ja pinnase geotehnilised katsed

Täpne akrediteerimisala
Lisa 1 Tallinn (keskkonna keemilised analüüsid); Lisa 2 Tallinn (õhu analüüsid); Lisa 3 Tallinn (toiduainete analüüsid); Lisa 4 Tallinn (naftasaaduste ja vedelkütuste proovivõtud ning analüüsid); Lisa 5 Tallinn (mikrobioloogia); Lisa 6 Tallinn (geotehnilised katsed); Lisa 7 Virumaa osakond; Lisa 8 Tartu osakond; Lisa 9 Pärnu osakond, Lisa 10 Tallinn Lisa_1; Lisa_2; Lisa_3; Lisa_4; Lisa_5; Lisa_6; Lisa_7; Lisa_8; Lisa_9; Lisa_10;


Kiirmenüü


  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee